Du är här: Bo, bygga & miljö > Avfall och återvinning > Farligt avfall och miljöstationer

Farligt avfall och miljöstationer

Farligt avfall lämnas på Återvinningscentralen Lidbacken

Återvinningscentralen Lidbacken öppettider:


Maj - Oktober

Måndagar 12,00 - 19,00 
Tisdagar 08,00 - 15.00 
Onsdagar STÄNGT
Torsdagar 12,00 - 19,00
Fredagar 08,00 - 12,00 
(helgfri vardag)  

Novenber - April

Måndagar 12,00 - 19,00
Tisdagar STÄNGT
Onsdagar STÄNGT 
Torsdagar 12,00 - 19,00 
Fredagar STÄNGT 
(helgfri vardag)  

Kontaktperson:
Björn Eriksson 14229
 
Karta över återvinningscentralen
  
KOM IHÅG! Farligt avfall måste hanteras varsamt.

För att det skall tas om hand på ett bra och säker sätt, är det viktigt att du tänker på följande:
 • Blanda inte olika medel, utan lämna in dem var för sig.
 • Kontrollera att förpackningarna är hela och inte läcker.
 • Använder du en annan förpackning än den ursprungliga, måste du skriva tydligt vad den innehåller.

OBS!
Det farliga avfallet skall lämnas i hela och tydligt märkta förpackningar.

SPILLOLJA
Högst 20 l/hushåll

FARLIGT AVFALL är till exempel:
 
 • Aceton
 • Avfall som innehåller PCB
 • Avfettningsmedel
 • Bekämpningsmedel
 • Framkallningsvätskor
 • Färgrester
 • Glykol
 • Kvicksilvertermometrar
 • Lacknafta
 • Lackrester
 • Limrester
 • Nagellack
 • Oljefilter
 • Småbatterier
 • Spillolja
 • Starka syror
 • Starka baser (lut mm)

Kontaktperson: Gun-Inger Magnusson