Du är här: Bo, bygga & miljö > Avfall och återvinning > Källsortering

Källsortering

Den som källsorterar bidrar till en bättre miljö.

Nedan uppräknade avfallsslag kan sorteras ut och lämnas på de uppsamlingsplatser som anvisas av kommunen eller producenterna och dess entreprenörer:
  • Tidningar, journaler, kataloger
  •  Förpackningar av glas, metall, plast, kartong/papp samt wellpapp
  • Däck
  • Farligt avfall, t ex olje- och lösningsmedelsavfall, färg- och limrester, kemikalier, bekämpningsmedel, lysrör, bilbatterier, oljefilter mm
  • Kylmöbler
  • Småbatterier, från hushåll
  • Elektronikavfall (TV-apparater, datorer etc.)
  • Grovavfall, skrymmande hushållsavfall som utrangerade möbler, spisar, cyklar, förbrukat/skadat porslin mm
  • Trädgårdsavfall

sopor.nu finns information om hur man sorterar sitt avfall och varför det bör sorteras, var avfallet ska lämnas och vad som händer sedan.

Avfallsportalen sopor.nu är ett samarbetsprojekt mellan
Naturvårdsverket
El-Kretsen
Elektronikåtervinningsföreningen
Förpacknings- och Tidningsinsamlingen
Städa Sverige
Avfall Sverige