Du är här: Trafik & infrastruktur > IT och bredband > Anslutning företag

Anslutning företag

ViNet erbjuder möjlighet till anslutning till det fiberbaserade bredbandsnätet i de områden som redan tidigare byggts ut. Anslutningsavgift är 10 000 kr exkl. moms

I anslutningsavgiften ingår fiber från tomtgräns och konverter. I avgiften ingår även svetsning i kopplingspunkt och konverter samt OTDR-mätning, dokumentation samt kostnader för resa och övrigt mtrl. Kunden måste medverka vid indragning av snöre, rep och fiber. Om inte kunden har möjlighet att medverka debiteras för extrapersonal som måste anlitas för att utföra dragningen av fiber
 
Kostnader för grävning från abonnent till anvisad kopplingspunkt, kanalisation, förläggning och återställningsarbete tillkommer.
 

Kontaktperson: Mikael Larsson