Wimax

Boende i byarna och kring Kulbäcksliden, Degerön, Degerås, Mesele, Kryckeltjärn, Vindelånäset, Storsandsjön och Sjöbrånet har möjlighet till fast anslutning till ViNet (Vindelns kommuns bredbandsnät) via en radiolösning. Tekniken kallas Wimax och sändare finns monterade på Buberget (skidbacken) och byn Buberget.

En anslutning vi Wimax till ViNet kostar 6000 kronor inkl. moms för privatpersoner och 6000 kronor exkl. moms för företag. Wimaxtekniken bygger på ett gemensamt nyttjande av kapaciteten.Mast Buberget Det innebär att vid hög belastning delar många användare på samma kapacitet. I grundkontraktet avtals en kapacitet upp till 1,5 Mbit.  Det finns i slutändan många faktorer som kommer att påverka den faktiska hastigheten som antalet samtidiga användare, väder och vind, dator, placering av antenn, mottagningsförhållanden etc. 
 
Det är tjänsteleverantören som ansvarar för att din anslutning fungerar mot Internet. Vi har i inom ViNet tre tjänsteleverantörer, AllTele, T3 och IT Centrum. 

För att vara säker på att det fungerar där ni bor har ni möjligheten att först testa signalstyrkan med hjälp av en mottagarenhet som ni får låna. Instruktioner om hur man gör medföljer mottagarenheten.

För kundutrustning och anslutning till ViNet gäller öppet köp under 1 månad. Detta för att ni ska få en möjlighet att prova anslutningen under en längre period och avgöra om kvalitén motsvarar era förväntningar. Den enda kostnad vi tar ut om ni skulle välja att häva köpet är transportkostnaden på 200 kronor.

Kontaktperson: Mikael Larsson