Du är här: Kommun & politik > Förvaltningsorganisation > Miljö- och byggförvaltningen

Miljö- och byggförvaltningen

Miljö och byggförvaltningen är den gemensamma tjänstemannaorganisation som miljö – och byggnadsnämnden har till sin hjälp för att utföra de uppgifter nämnden har inom miljö- och hälsoskyddsområdet respektive plan- och byggområdet.

Inom miljö- och hälsoskyddet arbetar vi för en god miljö genom myndighetsutövning samt rådgivning och information till allmänheten och företagen. Den lagstiftning som ligger till grund för miljö- och hälsoskyddets myndighetsutövning är miljöbalken, livsmedels- och djurskyddslagstiftningen. Även smittskyddslagen och en del annan lagstiftning berörs av myndighetsutövningen och vi arbetar också med naturvårdsfrågor.
 
Inom Plan- och bygg arbetar vi bl a med bygglov, bygganmälan, tomter, fastighetsinformation, kartor, planering samt trafikfrågor.

Personal

Plan- och bygg
Anna-Carin Lantto, byggnadsinspektör
Tfn: 0933-140 91

Miljö och hälsoskydd
Jan Olofsson, miljö- och byggchef
Tfn: 0933-140 86

Bo Unander, miljöinspektör
Tfn: 0933-140 39

Sandra Bingebo, miljöinspektör
Tfn: 0933-142 15

Malin Holmlund, livsmedelsinspektör (from 1/9-14)

Kontaktperson: Jan Olofsson