Du är här: Kommun & politik > Politisk organisation > Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden

Nämnden består av sju ledamöter och leds av ordföranden Kenth Ärletun(m). Nämnden är en myndighetsnämnd, som är satt att bevaka efterlevnaden av de lagar och förordningar som reglerar verksamheten inom miljö- och byggområdet. Nämnden är också trafiknämnd samt har ett rådgivnings- och serviceansvar.

 
 

Kontaktperson: Lena Nilsson