Du är här: Kommun & politik > Protokoll > Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige

Nedan finns protokoll från kommunfullmäktiges sammanträden. Protokollsbilgor mm finns att tillgå hos nämndsadministrationen på kommunkontoret.

2014

24 februari

28 april, rättelse gjord i § 17
Jävslista Ansvarsfrihet Barn- och utbildningsnämnden § 18
Jävslista Ansvarsfrihet Socialnämnden §  18
Jävslista Ansvarsfrihet Miljö- och byggnadsnämnden § 18
Jävslista Ansvarsfrihet Kommunstyrelsen § 18
Jävslista Vindelnbostäder AB, § 20

23 juni
23 juni Voteringslista § 39
23 juni Socialdemokraternas budgetförslag 2015, § 41

2013

18 februari

29 april
Jävslista Ansvarsfrihet Kommunstyrelsen § 26
Jävslista Ansvarsfrihet Socialnämnden §  26
Jävslista Ansvarsfrihet Miljö- och byggnadsnämnden § 26
Jävslista Ansvarsfrihet Utbildnings- och fritidsnämnden § 26

17 juni

30 september

18 november
socialdemokraternas protokollsanteckning § 104, 18 november 
socialdemokraternas protokollsanteckning § 105, 18 november

2012

27 februari

23 april
Reservation § 36 23 april, Interpellation 12.K0066 översyn av administrationen § 37, Interpellation 12.K0070 dagligvarubutikerna i Åmsele och Granö § 38, Interpellation 12.K0068 utbildningsnivån inom socialförvaltningens verksamhetsområde § 39, Interpellation 12.K0069 privatiseringar inom vård och omsorg § 40, jäv § 30

18 juni
Jävslista Ansvarsfrihet Kommunstyrelsen § 50
Jävslista Ansvarsfrihet Socialnämnden § 50
Jävslista Ansvarsfrihet Miljö- och byggnadsnämnden § 50
Jävslista Ansvarsfrihet Utbildnings- och fritidsnämnden § 50
Protokollsanteckning Budgetprocessen 2013-15 § 52
Protkollsanteckning Vägbeslysning § 57

1 oktober,
1 oktober, § 76 omedelbar justering.pdf
Socialdemokraternas protokollsanteckning § 85 "Budget 2013 för Vindelns kommun"

26 november
Socialdemokraternas reservation § 114 Investeringsbudget 2013

2011
Protokoll 28 februari, Reservation §11 28 februari  Lyssna på sammandrag från kommunfullmäktige 28 februari

Protokoll 26 april,     Protokoll 20 juni

Protokoll 26 september, Voteringslista § 80 26 september, Interpellation § 76 - Arbetslösa ungdomar i Vindeln 11.K0130, Interpellation § 77 - Heltid en rättighet, deltid en möjlighet? 11.K0131, Interpellation § 78 - Barnfattigdom i Vindeln 11.K0129, Motion § 79 - Tågpendling 10.K0296, Motion § 80 - Upphörande av all solarieverksamhet i Vindelns kommun 10.K0378

Protokoll 28 november     Lyssna på sammandrag från kommunfullmäktige 28 november

  

2010

22 februari          Lyssna på sammandrag från kommunfullmäktige 22 februari

26 april               Lyssna på sammandrag från kommunfullmäktige 26 april

21 juni                Lyssna på sammandrag från kommunfullmäktige 21 juni

27 september

29 november, § 63-91, 93-120

29 november, § 92, omedelbar justering

  

2009

23 februari, 20 april, 15 juni21 september,   23 november

2008

11 februari, 14 april, 16 juni, 15 september, 15 december

2007

19 mars, 21 maj, 20 augusti, 15 oktober, 17 december
 
 
2006
  
20 mars, 15 maj, 31 juli, 18 september, 20 november, 18 december

Kontaktperson: Frida Hallgren