Du är här: Bo, bygga & miljö > Avfall och återvinning > Källsorteringsvagnar

Källsorteringsvagnar

I Vindelns kommun finns 2 st kärlsorteringsvagnar som åker runt i byarna som inte har en ÅVS.

Källsorteringsvagnar

I källsorteringsvagnarna kan hushålle lämna papper, kartong, glas färgat och ofärgat, metallförpackninar samt en del av hushållens farliga avfall.
Vagnarna kommer att förses med information om vad man får lämna mm.
Här är schemat för när vagnarna är i repektive by

Kontaktperson: Gun-Inger Magnusson