Ledamöter

I Vindelns kommunala pensionärs- och tillgänglighetsråd ingår följande ledamöter;

 • Georg Åström, SPF Pärlan
 • Märit Frank, SPF Pärlan
 • Elsy Eklund, PRO
 • Bengt Rending, PRO Vindeln
 • Erling Holmberg, PRO Vindeln 
 • Karin Lundberg, SPF Pärlan
 • Maddy Lindh, HLF
 • Urban Rönngren, PRO
 • Lena Nordin, SRF
 • Åke Helgesson, SRF
 • Jan Martinsson, HRF 
 • Ulf Ericson, DHR
 •  

  • Christer Lundgren, ordförande, Socialnämnden
  • Mats Morin, Socialchef
  • Elli-Marie Lundgren, Kommunstyrelsen
  • Kenth Ärletun, Miljö- och byggnadsnämnden
  • Åsa Ahlberg-Jonsson, Utbildnings- och fritidsnämnden

   

  Kontaktperson: Susanne Sjögren