Ledamöter

I Vindelns kommunala pensionärs- och tillgänglighetsråd ingår följande ledamöter;

 • Georg Åström, SPF Pärlan
 • Märit Frank, SPF Pärlan
 • Elsy Eklund, PRO 
 • Göran Holmgren, PRO
 • Bengt Rending, PRO Vindeln
 • Erling Holmberg, PRO Vindeln
 • Karin Lundberg, SPF Pärlan
 • Maddy Lindh, De handikappades riksförbund (DHR)
 • Siri Persson, Hjärt/Lungsjukas förening (HLF)
 • Lena Nordin, Synskadades riksförbund (SRF)
 • Åke Helgesson, Synskadades riksförbund (SRF) 
 • Jan Martinsson, Hörselskadades riksförbund (HRF)
 • Ulf Ericson, Förbund för ett samhälle utan rörelsehinder (DHR)
  • Christer Lundgren, Ordförande, Socialnämnden
  • Mats Morin, Socialchef
  • Paul Redstig, Kommunstyrelsen
  • Kenth Ärletun, Miljö- och byggnadsnämnden
  • Åsa Ahlberg-Jonsson, Utbildnings- och fritidsnämnden

   

  Kontaktperson: Susanne Sjögren