Ledamöter

Ordförande i barn- och utbildningsnämnden är Åsa Ahlberg Jonsson,(m), och vice ordförande är Birgita Sigfridsson,(c).

 

Åsa Ahlberg Jonsson, (m)

Ordförande

Mobil: 070-621 07 28

 

Birgita Sigfridsson, (c) 

Vice ordförande
Tfn: 0933 - 501 77

Mobil: 070-399 61 76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åke Strandgren, (c)

 

 

Sven-Åke Granberg, (kd)

Tfn: 0933 - 501 80

Mobil: 070 - 245 29 22  

Kolumn 1
Kolumn 2
Kolumn 1
Kolumn 2

 

Kent-Erik Matsson, (s)

Mobil: 070-546 64 36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Svensson, (s)

Mobil: 070-644 41 15

Ersättare

Satu Savalainen, (c)

Mathias Haglund, (s)

Mobil: 070 - 231 05 71

Birgitta Rydman, (s)
Tfn: 0933 - 400 81
 
Om du vill ha kontakt med någon ledamot som valt att inte ange sina kontaktuppgifter, kontakta nämndsadministrationen på tfn 0933-140 00 eller på e-postadress: vindelns.kommun@vindeln.se
 

Kontaktperson: Malin Nilsson