Du är här: Stöd, vård & omsorg > Individ- och familjeomsorg > Familjerätt > Vårdnad/Boende/Umgänge

Vårdnad/Boende/Umgänge

 
 
Om två föräldrar inte kan enas i vårdnads-, boendes- och umgängesfrågor efter en separation gör socialnämnden en utredning på uppdrag av Tingsrätten för att ta reda på vad som är bäst för barnet.

Kontaktperson: Jenny Dafors