Du är här: Bo, bygga & miljö > Avfall och återvinning > Plockanalys

Plockanalys

Resultatet av genomförd plockanalys av hushållsavfall 2009 Vindeln

Under 2009 gjorde nästa alla länets kommuner en gemensam upphandling och genomförande av plockanalys av hushållsavfallet. Syftet var att se vad hushållsavfallet innehåller, tanken är att detta ska vara återkommande aktivitet ca vart 3:dje år för att se om mängden av fraktioner minskar som inte hör hemma i det gröna kärlet. Resultatet visar att mycket av det som hamnar i det gröna kärlet är förrpackningar, miljöfarligt avfall mm. Detta medför att mer information måste till för att hushållen inte ska slänga producent avfall i kärlet utan detta ska lämnas till Återvinningsstationer.
 
Resultatet av genförd plockanalys kan ni läsa här