Du är här: Näringsliv & arbete > Projekt > Utveckling av Kvarnområdet

Utveckling av Kvarnområdet

Uppdatering april 2014

Nya aktiviteter och områdets namn

Under året kommer det att komma upp en del nya aktiviteter och besöksmål på Kvarnområdet och för tillfället jobbas det med att tillverka och förbereda dessa. Fiskestigen och Fågelstigen är två nya slingor längs befintliga stigar, som ska rustas upp, och kommer att bjuda på information, lek och nya intryck. Ett område som tidigare har varit äng/betesmark kommer att återskapas till just detta och husera några får under sommarmånaderna, vilket kan förgylla ett besök på området. Fyra olika ljudfiler med berättelser om Vindelälven har precis spelats in och kommer att finnas tillgängliga att lyssna på jämte kvarnen, förhoppningsvis redan i juni.

Parallellt med det praktiska genomförandet har områdets namn setts över. Hur väl beskriver det området och dess utbud? Geografisk placering? Och hur låter det på andra språk? Med anledning av detta har även ett namn som uppfyller dessa kriterier tagits fram och hädanefter kommer området att skyltas som Vindelforsarnas Friluftsområde. Detta namn talar både om vad man, som turist, kan förvänta sig för utbud på området och var det ligger, i Vindelforsarnas naturreservat.

Förutom detta arbetar projektet vidare med utvecklingen och kommer bland annat att komplettera lekplatsen, försöka hitta en lösning för gående, bilar och bussar vid entrén till området, rusta upp Forsarna Runt och söka nya medel för framtiden.

Ifall du vill veta mer eller diskutera utvecklingen av Kvarnområdet är du välkommen att kontakta Hanna Johansson Jänkänpää.


Syfte
Att utveckla Kvarnområdet mot att bli ett regionalt och lokalt besöksmål och en mötesplats för människor, kultur och natur.

Mål
Kvarnområdet ska bli
- En mötesplats för människor från när och fjärran
- En plats för människor att uppleva älven och skogen
- En plats för besökare att höra berättelser om hur människor levt med älven under århundradena

Innehåll
- Fördjupande undersökningar inom centrumplats, lekplatser, skyltning, naturinformation och entréområden.
- Utvecklande av en centrumplats
- Skapande av tydliga entréer
- Flytt av timringar
- Utvidgning av campingen

Målgrupp
- Besökare från Umeåregionen
- Besökare från övriga Sverige och andra länder
- Boende i Vindeln med omnejd
- Gruppresor och skolor
- Särskilda intressegrupper som fiske- och kulturprojekt, kulturhistoriska projekt och naturinformationsprojekt

Projektägare
Vindelns kommun

Finansiering
Landsbygdsprogrammet i Västerbotten och Vindelns kommun

Projekttid
2012 – 2016 (idag endast finansierat till 2014-05-31)

Projektledare
Hanna Johansson Jänkänpää

Kontakt
Här når du oss som arbetar med Utveckling av Kvarnområdet:
Hanna Johansson Jänkäpää 070-283 73 29

Utvecklingsplan (pdf)Kontaktperson: Hanna Johansson Jänkänpää