Du är här: Näringsliv & arbete > Projekt > Utveckling av Kvarnområdet

Utveckling av Kvarnområdet

Uppdatering oktober 2013
Redan förra året började utvecklingen smått att synas på Kvarnområdet, främst i form av slyröjning, och i år har utvecklandet tagit ännu mera fart. Under sommaren har en ny lekplats, döpt till Finska lekplatsen kommit upp, Flottarmuséet (eller ska vi kalla det Flyttarmuséet?) har flyttats och slyröjningsarbetet har fortsatt. Som ett steg i att separera på människor och bilar inne på området har en ny väg dragits in till campingen. Den nya vägen går runt området och så småningom kommer idag befintliga bilvägar att smalnas av och endast släppa fram gång-, cykel- och servicetrafik. I samband med detta har även byggandet av två nya parkeringsytor ”bakom” hotellet påbörjats.

Utöver denna synliga utveckling har även 4 olika fördjupningar gjorts med titlarna: entré- och centrumplats, lekprogram, skyltprogram och naturinformation. Dessa fördjupningar visar på många fina, roliga, praktiska och annorlunda idéer och förslag över hur området kan utvecklas. Tyvärr finns det inte ekonomiska medel till att genomföra allt nu på en gång utan vi jobbar för att utveckla området etapp för etapp. Ifall du vill kika på dessa fördjupningar eller allmänt vill diskutera utvecklingen av Kvarnområdet är du välkommen att kontakta Hanna Johansson Jänkänpää.
Centrumplatsen

Centrumplatsen


Syfte
Att utveckla Kvarnområdet mot att bli ett regionalt och lokalt besöksmål och en mötesplats för människor, kultur och natur.

Mål
Kvarnområdet ska bli
- En mötesplats för människor från när och fjärran
- En plats för människor att uppleva älven och skogen
- En plats för besökare att höra berättelser om hur människor levt med älven under århundradena

Innehåll
- Fördjupande undersökningar inom centrumplats, lekplatser, skyltning, naturinformation och entréområden.
- Utvecklande av en centrumplats
- Skapande av tydliga entréer
- Flytt av timringar
- Utvidgning av campingen

Målgrupp
- Besökare från Umeåregionen
- Besökare från övriga Sverige och andra länder
- Boende i Vindeln med omnejd
- Gruppresor och skolor
- Särskilda intressegrupper som fiske- och kulturprojekt, kulturhistoriska projekt och naturinformationsprojekt

Projektägare
Vindelns kommun

Finansiering
Landsbygdsprogrammet i Västerbotten och Vindelns kommun

Projekttid
2012 – 2016 (idag endast finansierat till 2014-01-31)

Projektledare
Hanna Johansson Jänkänpää

Kontakt
Här når du oss som arbetar med Utveckling av Kvarnområdet:
Hanna Johansson Jänkäpää 070-283 73 29Kontaktperson: Hanna Johansson Jänkänpää