Du är här: Näringsliv & arbete > Projekt > DUR

DUR

DUR - Dialog och Utveckling för Regional tillväxt
 
 
Mål
Målet med projektet är att bidra till en långsiktig hällbar satsning på företagande/företagsutveckling inom de aktuella kommunerna, att få till stånd en ökad dialog mellan kommunens tjänstemän, politiker och näringsliv och att i förlängningen av det arbetet se en positiv förändring av attityderna till företagande.
 
Målgrupp
Målgrupp för projektet är befintliga företag i kranskommunerna, potentiella företagare, företag som vill etablera sig inom regionen och kommunernas tjänstemän och politiker.
 
Innehåll
Inom projektet kommer man att arbeta med följande arbetsområden:
• Utveckling av befintliga företag och arbetsplatser
• Personlig utveckling
• Affärsutveckling
• Produktutveckling/innovation och industridesign
• Effektiva arbetsmetoder
• Företagsetablering
• Ökat attraktionskraft genom utvecklad dialog
• Attityder till företagande/entreprenörskap
 
Deltagandekommuner
· Bjurholm (projektägare)
· Nordmaling
· Robertsfors
· Vindeln
· Vännäs
 
Finansiärer
· Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Vindeln och Vännäs kommun.
· Region Västerbotten
· EU Mål 2, Regionala fonden
 
Projekttid
Projektet sträcker sig över perioden 2011-01-01 – 2014-06-30
 
 

 

Kontaktperson: Mats Karlsson