Du är här: Kommun & politik > Jämställdhet > Normstorm
itino.jpg

Normstorm

Projekt Normstorm i Umeåregionen. Offentliga och privata arbetsgivare i samverkan för jämställd tillväxt.

Nu är projekt Normstorm i arbete i Vindeln. Genom samverkan och dialog med offentliga och privata arbetsgivare vill projektet skapa medvetenhet om de möjligheter till sysselsättning och utveckling som finns om man utmanar rådande uppfattningar om vad kvinnor och män kan, eller ”bör” arbeta med.
 
Arbete sker bland annat genom utbildningsinsatser i normkritisk rekrytering och normkritisk pedagogik samt genom att utveckla former för normbrytande arbetspraktik runtom i Umeåregionen.
 
I Vindeln kommer en resurs om 20% att arbeta som lokalresurs mot företag och förvaltning.
 
Kontakt: Emma Möller, lokal Projektledare. Tel: 070-27 06 266
 

Kontaktperson: Tom Norrgård