Missbruk och beroende

Socialnämnden skall aktivt sörja för att den enskilde missbrukare från den hjälp och vård som han eller hon behöver för att komma ifrån missbruket.
(5 kap. 9 § Socialtjänstlagen)

Arbetet för att stödja och hjälpa personer med missbruksproblematik bedrivs i Vindelns kommun ofta genom ett samarbete med andra myndigheter. Exempel på sådana kan vara försäkringskassan, primärvården, psykiatrin och arbetsförmedlingen.
 
Vindelns kommun arbetar även med att ge närstående råd och stöd om vilka möjligheter det finns för dessa att komma tillrätta med en anhörigs pågående eller begynnande missbruk. Ibland kan dock problemen med missbruk vara så stora att den enskilde inte med egen kraft kan bryta sitt missbruk. I dessa fall kan vi medverka till att denna person blir föremål för en tids vård på ett behandlingshem för att kunna komma ifrån bruket av alkohol och/eller droger.
 
Om du känner att du är i behov av hjälp för någon typ missbruksproblematik är du välkommen att lämna in en skriftlig ansökan till socialförvaltningen. Du kan även ringa någon av socialsekreterarna via kommunens växel 0933-140 00 på telefontiden vardagar klockan 08:00-09:00.

Överklagan av beslut
Du har rätt att överklaga beslutet inom tre veckor från beslutsdatum.

Överklagan skickas till:
Vindelns kommun
Socialförvaltningen
922 81 Vindeln

Socialnämnden skickar vidare din överklagan till förvaltningsrätten efter att först ha lagt till ett yttrande.

Relaterade länkar:
Alkohollinjen
Anonyma alkoholister AA
Anonyma narkomaner NA
Alkoholhjälpen

Stödlinjen för Spelare och Anhöriga
Problemområde: Första hjälpen vid spelproblem

Nås på telefonnummer: 020-819100 under telefontid 09:00-21:00 alla vardagar eller via e-post till info@stodlinjen.se

Läs mer på deras hemsida Stödlinjen

  

Kontaktperson: Johanna Persson