Resor, transporter och ledsagning

Kan du inte åka med allmänna kommunikationer kan du ansöka om färdtjänst. Du kan även beviljas ledsagning om behov finns.

För resor i samband med besök på Hälsocentral, tandvård eller sjukhus är det sjukresa som gäller. Dessa resor är Landstingets ansvar och dessa bokas via Reseservice på telefon 0771-25 10 20.

Färdtjänst

Om du har en funktionsnedsättning som gör att du har svårt att självständigt använda kollektivtrafiken, kan du ansöka om tillstånd till färdtjänst. 

Riksfärdtjänst

Om du på grund av din funktionsnedsättning får fördyrande omkostnader när du ska resa längre resor inom Sveriges gränser med allmänna kommunikationer eller inte kan nyttja allmänna kommunikationer för dina resor kan du ansöka om riksfärdtjänst. 

Res med länstrafiken

Efter hand tillgänglighetsanpassas länstrafiken, vilket innebär att bussar och tåg har entréer som gör det lättare att stiga på för personer som har svårt att gå. Flera bussar har även ramp för att ta ombord rullstol och en anordning för att angöra rullstol i. För mer information om resor besök Västerbottens Länstrafiks webbplats: www.tabussen.nu

Kontaktperson: Charlotta Lindqvist Barsk