Servicedeklarationer

Servicedeklarationer

Socialnämnden har i samverkan med personalen arbetat fram följande servicedeklarationer:

Särskilt boende

Vi garanterar:

  • att du av vår personal bemöts vänligt, korrekt och med respekt för din person
  • att du vid ankomst tilldelas en kontaktperson
  • att du inom en månad efter inflyttning har en individuell vårdplan. Denna följs upp minst en gång per år
  • att du får muntlig och skriftlig information om vad du behöver veta inför inflyttning
  • att du tilldelas en omvårdnadsansvarig sjuksköterska
  • att den hjälp du får ska utgå från ett rehabiliterande synsätt

Kontakta ansvarig enhetschef, socialchef Jim Lindberg, telefon: 0933-140 11, verksamhetschef Karina Wahlberg, telefon: 0933-140 37 eller verksamhetschef Äldreomsorgen Charlotta Lindqvist Barsk, telefon: 0933-140 20 om ni anser att vi inte uppfyller våra servicegarantier.

Kontaktperson: Jim Lindberg