Tjänsteresor

Ska du resa i tjänsten? Här finner du information om vad som gäller i Vindelns kommun vid tjänsteresor.

Mötes- och resepolicy

För resor i tjänsten gäller kommunens mötes- och resepolicy. Policyn syftar till att styra hur möten genomförs samt att möten och resor i tjänsten sker i linje med de övergripande målen om miljöanpassning, trafiksäkerhet och säker arbetsmiljö samt kostnadseffektivitet.

Klicka på bilden så länkas du till motsvarande sida i Chefshandboken där du hittar såväl policyn som information om resfria möten och elektronisk körjournal. --->

Bokningsrutin

Alla bokningar av tjänsteresor ska alltid gå via kommunens resesamordnare Anna Sandgren, tfn 430 23, e-post: anna.sandgren@vindeln.se som beställer resan via kommunens upphandlade resebyrå.

Kontaktperson: Anna Sandgren