Pedagogisk omsorg

Kommunal pedagogisk omsorg (familjedaghem) finns idag endast i Vindelånäset ca.2 mil från Vindeln. Där arbetar 2 personal tillsammans 5 dagar i veckan i byastugan. Gruppen består av barn i åldrarna 1-12 år, i dagsläget jämnt fördelat mellan förskolebarn och fritidsbarn.

Vi ser många fördelar med det stora åldersspannet, barnen lär sig mycket av varandra, som att ta ansvar, visa hänsyn och respektera varandra.

Närheten till naturen och vår fina lekpark, gör att vi till en stor del av dagen vistas utomhus.

Pedagogisk omsorg 

Pedagogisk omsorg, badplatsen
 

Höstdag vid fårhagen