Barn & utbildning

Färgpennor 

I vår kommun finns förskolor och grundskolor i Vindelns tätort, Åmsele, Hällnäs, Tvärålund och Granö. Vi har små klasser och god personaltäthet. I Granö och i Åmsele finns så kallade småbarnsskolor som är en pedagogisk arbetsform som rönt stor uppmärksamhet nationellt.

Alla barn får simundervisning från och med årskurs 1. Simkunnigheten bland kommunens elever i årskurs 3-9 ligger på ca 95% enligt Svenska Livräddningssällskapets definition.

Den kommunala musikskolan har funnits sedan år 1976, 40% av alla elever i årskurserna 2-9 väljer att sjunga eller spela något instrument där.
 

Förvaltningens personal   

Lars Johansson
Förvaltningschef BUN
Tfn: 0933-140 40
Mobil: 070-327 10 08

Christina Kajberg
Rektor, förskolan
Tfn: 0933-141 28
Mobil: 072-220 47 29

Pernilla Hall
Förvaltningsadministratör
Tfn: 0933-140 56

Maria Johansson
Förvaltningsdministratör
Tfn: 0933-140 49

Länk till Barn- och utbildningsnämnden

Kontaktperson: Lars Johansson