Tjänsteresor

Ska du resa i tjänsten? Här finner du information om vad som gäller i Vindelns kommun vid tjänsteresor.

Mötes- och resepolicy

För resor i tjänsten gäller kommunens mötes- och resepolicy. Policyn syftar till att styra hur möten genomförs samt att möten och resor i tjänsten sker i linje med de övergripande målen om miljöanpassning, trafiksäkerhet och säker arbetsmiljö samt kostnadseffektivitet. Klicka på bilden. --->

Riktlinjerna gäller samtliga resor för Vindelns kommuns räkning som medarbetare gör i tjänsten och förtroendevalda gör i samband med politiska uppdrag, och som betalas av Vindelns kommun.

Bokning av kommunbil i Outlook 

Numera bokas kommunbilarna som en resurs via Outlook. Se den framtagna instruktionen till höger som steg-för-steg visar hur detta går till. Behöver du hjälp, kontakta Lena Forsell, tel  431 96.

Resfria möten

Vid planering av möte, välj i första hand ett kommunikationssätt som inte kräver förflyttning, till exempel dokumentdelning, telefonmöten, webb- eller videokonferens. Läs mer under "Resfria möten" i denna meny.

Elektronisk körjournal

Vindelns kommun inför elektroniska körjournaler i kommunens bilar. För mera information se fliken "Elektronisk körjournal" i denna meny.

Bokningsrutin

Alla bokningar av tjänsteresor ska alltid gå via kommunens resesamordnare Anna Sandgren, tfn 430 23, e-post: anna.sandgren@vindeln.se. Vindelns kommun anlitar den upphandlade resebyrån Resia Affärsresor.

 

 

 

Kontaktperson: Tom Norrgård