Resfria möten

Det finns ett flertal verktyg som ger oss stora möjligheter att öka andelen resfria möten. Om fysiska möten ersätts av resfria möten innebär det en kraftig besparing i tid, pengar och miljö.

Se olika möjligheter till resfria möten i menyn direkt under denna flik.

Är ett möte den bästa aktiviteten?

Det är enkelt att se ett möte som den naturliga åtgärden när en angelägen fråga eller ett viktigt område dyker upp. I många fall är ett möte en bra aktivitet, men inte alltid.

En god idé är att ställa sig själv följande strategiska frågor innan man fattar beslut om att arrangera ett möte:

  • Är ett möte det bästa sättet att hantera denna fråga på?
  • Kräver frågan ett extra möte eller kan den hanteras inom ramen för ordinarie möten på arbetsplatsen?
  • Kan synpunkter på aktuell frågeställning begäras in via mail eller telefon i stället? 

Betänk alltid resursinsatsen för ett möte ställt till förväntad effekt innan beslut om att kalla till ett möte fattas.

När du planerar ett fysiskt möte

Stora besparingar i tid, pengar och miljö kan göras när fysiska möten ersätts av resfria möten. Om man kommer fram till att ett fysiskt möte trots allt är det som krävs skall planeringen av resan ske i enlighet med gällande Mötes- och Resepolicy. Se under fliken Tjänsteresor i denna meny.

 

Kontaktperson: Göran Dahle