Blanketter och e-tjänster

Många blanketter är digitalt inskickningsbara. Fyll i blanketten och avsluta med att klicka på knappen Skicka in. En kvittens kommer till dig som visar att vi tagit emot din blankett. Ta dig gärna tid att läsa om hur vi hanterar dina personuppgifter.

Till blanketterna

Den 1 juli 2019 öppnar Mina sidor

Där samlar vi alla kommunens e-tjänster och blanketter.

Från starten finns ett antal e-tjänster inom barnomsorg och skola.  Fler e-tjänster kommer under hösten 2019. När du använder våra e-tjänster loggar du in med bank-id och kan följa ditt ärende på Mina sidor.  

E-tjänsterna utvecklas av Skellefteå kommun i samverkan med övriga kommuner i länet.

I väntan på att nya e-tjänster utvecklas och införs finns vanliga blanketter. En del blanketter går att fylla i digitalt, andra behöver du skriva ut, fylla i och skriva under för hand.

Vår hantering av dina personuppgifter

Från och med den 25 maj 2018 gäller Dataskyddsförordningen (GDPR) som ersätter den tidigare personuppgiftslagen.

De uppgifter som du lämnar i blanketter, e-post, e-tjänster eller de uppgifter om dig som registreras av oss på Vindelns kommun, sparas i datasystem. Registreringen görs för att kommunen (eller kommunens underleverantör) ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig, eller den tjänsten berör. Registreringen kan också säkra information som är av livsavgörande betydelse.

Dina personuppgifter sparas

Dina personuppgifter sparas så länge kommunen har krav på sig att enligt lag, avtal, samtycke eller samhällsintresse handlägga och/eller följa upp ditt ärende.

Hur länge informationen sparas avgörs enligt beslut i respektive nämnds, bolags eller styrelses dokumenthanteringsplan. Vill du veta exakt hur länge dina uppgifter sparas kan du vända dig till nämndsadministrationen.

Svenskt regelverk kring allmänna handlingar gäller, vilket gör att dina uppgifter kan komma att lämnas ut eller bevaras för all framtid enligt Tryckfrihetsförordningen, Offentlighets- och sekretesslagen och Arkivlagen.

Frågor om dataskydd

Om du har frågor eller synpunkter uppskattar Vindelns kommun att du kontaktar dataskyddsombudet. Det ger oss en möjlighet att förbättra vår hantering av dina personuppgifter.

Om du är missnöjd med hur Vindelns kommun behandlar dina personuppgifter har du möjlighet att lämna klagomål till Datainspektionen.

För mer information om dataskydd, se Datainspektionens webbplats

Kontaktuppgifter till Vindelns kommuns dataskyddsombud

Dataskyddsombudet har till uppgift att bistå Vindelns kommun med att övervaka den interna efterlevnaden av dataskyddsförordningen och andra dataskyddsbestämmelser.

Skriv gärna ordet Dataskyddsombud i brevets rubrik eller e-postmeddelandets ämnesrad.

E-postadress:   vindelns.kommun@vindeln.se 

Postadress:   

Dataskyddsombud
Vindelns kommun
922 81 Vindeln