Överklaga ett beslut

Om du är missnöjd med det beslut du fått från socialtjänsten har du rätt att överklaga beslutet. En överklagan skall vara skriftlig och ha kommit till socialtjänsten inom tre veckor från den dag du fick beslutet.
Du kan få hjälp av din handläggare att överklaga beslutet.

 

I överklagan är det viktigt att följande information finns med:

  • Vem du är
  • Vilket beslut du är missnöjd med
  • Vem som fattat beslutet
  • Varför du tycker beslutet ska ändras
  • Hur du skulle vilja ha det istället

 

Överklagan skickar du till:

Din handläggare på Vindelns kommun, Socialförvaltningen, 922 81  Vindeln

 

Vad händer sedan?

Efter att din överklagan inkommit prövas ditt beslut på nytt. Om socialnämnden inte finner skäl att ändra beslutet översänds det vidare till Förvaltningsrätten för högre prövning.

 

Tips när du skriver din överklagan

Fatta dig kort och försök få med det som inte kommit fram tidigare. Använd gärna denna mall när du skriver brevet:

Mall för överklagan:

Härmed vill jag..(namn)..överklaga beslutet som togs av..(handläggare)..på socialtjänsten den ..(datum). Jag är missnöjd med beslutet och tycker inte att hänsyn tagits till ..(exempelvis utgifter, situation mm).
Vidare vill jag lägga till information som jag glömt tala om när jag besökte socialtjänsten. Det är att .....
Underteckna med din underskrift och datum.

 

Är du missnöjd med bemötandet?

Om det är socialtjänstens bemötande du är missnöjd med kan du antingen vända dig till din handläggare eller dennes chef som nås via kommunens växel på telefon 0933-140 00

 

Kontaktperson: Karina Wahlberg