Kontrollansvarig

En kontrollansvarig ska enligt plan- och bygglagen ha kunskap, erfarenhet och lämplighet för sitt uppdrag och från och med 1 juli 2013 är det krav på att de som arbetar som kontrollansvariga måste vara certifierade, det vill säga godkända, för att få utföra kontroller.

En kontrollansvarig arbetar på uppdrag av en byggherre. Kontrollansvarige skall bland annat upprätta en kontrollplan och sedan ska byggherren låta utföra kontrollerna.

En kontrollansvarig ska enligt Plan- och bygglagen ha kunskap, erfarenhet och lämplighet för sitt uppdrag och dessutom vara certifierad. Hen ska ha ett självständigt förhållande till den åtgärd som ska kontrolleras. Det betyder att man inte kan vara kontrollansvarig och samtidigt bygga.

Kontrollansvarigs uppgifter:
• Se till att kontrollplanen och bestämmelser och villkor följs.
• Informera byggherren om avvikelser och vid behov även informera kommunen.
• Delta i tekniska samråd, besiktningar och andra kontroller, och vid byggnadsnämndens platsbesök samt dokumentera sina besök och     iakttagelser.
• Skriva ett utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked.

Kontrollansvarig behövs för det mesta inte vid:
• Åtgärder och byggen som inte behöver bygglov eller anmälan
• Enklare åtgärder

 

Länkar med relaterat innehåll:

Behöver jag en kontrollansvarig? Broschyr av boverket. Länk - http://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/publikationer/2014/behover-jag-en-kontrollansvarig-for-att-bygga-eller-riva/

Mer information om kontrollansvariga, Boverket länk - http://www.boverket.se/sv/byggande/bygga-nytt-om-eller-till/kontrollansvarig/

Hitta certifierade personer, Boverket länk - http://www.boverket.se/sv/om-boverket/tjanster/hitta-certifierade/


 

Kontaktperson: Byggkontoret