Upphandlingar

I dagsläget uppgår den sammanlagda kommunala upphandlingen i Västerbotten till ca 3 miljarder kronor, de kommunala bolagen gör upphandlingar för 1,5 miljarder och landstinget för knappt 1 miljard. Om företagen i Västerbotten skulle öka sin andel i kommunernas och landstingets upphandlingar med 1% ger detta en ökad omsättning med 55 miljoner kronor!

Kommunens aktuella avtal finns tillgängliga i avtalsdatabasen (e-avrop).
Länk till databasen e-avrop

Västerbottensportalen är framförallt ett verktyg för regionens företag som genom portalen kan få tillgång till och i ökad utsträckning delta i de upphandlingar som görs av kommuner och landsting. 
Till Västerbottensportalen

I lagen om offentlig upphandling (LOU) regleras all offentlig upphandling. 
Länk till LOU 


 

Kontaktperson: Therese Berg