Utbildning på nätet

Våra webbutbildningar syftar till att du som medarbetare på ett metodiskt sätt får möjlighet ta in ny kunskap och reflektera över frågeställningar med direkt koppling till din yrkesvardag.

 

Kontaktperson: Tom Norrgård