Aktuella detaljplaner

Här finns de detaljplaner som just nu befinner sig i ett aktivt skede i planprocessen, samt i de skeden där berörda har möjlighet att yttra sig, samråd eller granskning.

Nedan kommer detaljplaner, översiktsplaner, områdesbestämmelser och fördjupade översiktsplaner som är ute på samråd eller granskning läggas upp tillsammans med aktuella handlingar.

Under framtagande

Åmsele 2:30 med flera - Detaljplan för drivmedelsstation
Slaktaren 3,4 och Duvan 1 - Detaljplan för rökeriverksamhet, handel, kontor och bostäder
Rektangeln 3 - Detaljplan för flerbostadshus

 

Samråd

Godtemplaren 2 och del av kvarteret Sockenmagasinet

Kvarteret Nordenstamsgärdan

Granskning

För närvarande ligger inga detaljplaner ute för granskning.

Antagande

 För närvarande ligger inga detaljplaner för antagande.

Nyligen antagna detaljplaner

Södra Brånet - Detaljplan för bostad

Aspen 2 med flera - Detaljplan för industri

Tegsnäset 8:4 med flera - Detaljplan för Tegsnässkidans industriområde
Apotekaren 2, 3 och 5 - Detaljplan för flerbostadshus

 

Kontaktperson: Byggkontoret