Musikskola

Välkommen till Musikskolan i Vindeln!

Musikskolan är en viktig del av kommunens kulturliv. Här erbjuds musikundervisning för barn och ungdomar i åk 2 - åk 9. Musikskolan är en stimulerande del av många barns och ungdomars uppväxt.

Musikskolan vill hos varje elev utveckla ett personligt och lustfyllt musicerande på olika nivåer. Undervisningen bedrivs instrumentalt och vokalt.

Musiklärare
Paul Lindgren: 070-565 15 22
Roger Sandberg: 0933-106 00
Herman Norén 070-392 89 62
 
Musikskolans lärarrum: 0933-141 64 (Renforsskolan)