KIA-systemet

KIA-systemet är kommunens webbaserade processverktyg för anmälan och hantering av tillbud, olyckor, skador och risker i arbetsmiljön

Inloggning i KIA

Loggar du in i KIA för första gången ombeds du ange ett nytt lösenord. Ditt lösenord är giltigt i sex månader, sedan uppmanas du att byta lösenord. Ditt lösenord måste innehålla minst sex tecken, får inte vara lika med användarnamnet och inte heller lika med det senaste lösenordet. För inloggning, klicka på bilden. --->

Så skapas en åtgärd vid riskhantering

Som stöd till att förstå hur man skapar åtgärder i KIA i samband med riskhaneringar (såsom t ex skyddsrond eller risk- och konsekvensanalys) finns en lathund som i några punkter visar hur det går till. Klicka på bilden. --->

Anmäl en händelse i KIA

I Vindelns kommun rapporteras alla tillbud, olyckor, skador och risker i arbetsmiljön in via KIA-systemet. Det är enkelt att använda och går snabbt och enkelt att rapportera in. Den som lämnar sin e-postadress vid anmälan får löpande information om vad som händer i sitt ärende. Man kan även välja att vara anonym. Även skyddsombudet får löpande information. En länk till det webbaserade formuläret för inrapportering av händelserna finns på första sidan när du surfar in på Personalsidorna. 

Anmälan till Försäkringskassan och AFA

Vid inträffad arbetsskada ska, utöver att anmälan sker i KIA, arbetsgivaren även göra en anmälan till Försäkringskassan. Detta kan göras ifrån verktyget KIA. Anmälan till AFA Försäkring görs av den anställde själv via Personalhandboken under fliken Systematiskt arbetsmiljöarbete > Anmäl olycka, tillbud, risk.

KIA-appen

KIA-appen gör det möjligt att genomföra riskhanteringar med hjälp av checklistor och finns för IOS, Android and Windows Phone. Appen innehåller även en förenklad anmälan av händelser. Appen har inget offline-läge, därför krävs det att du har tillgång till internet för att kunna använda den. Klicka på bilden för instruktioner. --->

Chefsutbildning i KIA

Utbildningen tar ca 25 min och riktar sig främst till chefer, men kan tillföra ett värde även för skyddsombud. Du får lära dig hur du ska hantera händelser i KIA för att bidra till en säkrare arbetsplats. Klicka på bilden. --->

Support

Support och inloggningsuppgifter i systemet fås via HR-avdelningen. En användarmanual finns tillgänglig när du är inloggad i KIA. Klicka på knappen "Hjälp" till höger uppe i menyraden och välj "Manual 1 - Användning av IA".

Klicka på bilden för genomgång av en händelsehantering i KIA-systemet. --->

Kontaktperson: Tom Norrgård