Organisatorisk och social arbetsmiljö

Föreskriften AFS 2015:4

Föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö som gäller från och med den 31 mars 2016 reglerar kunskapskrav, mål, arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling. Föreskrifterna är anpassade till dagens arbetsliv och förtydligar vad arbetsgivare och arbetstagare ska göra inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet som alla arbetsgivare har ansvar att bedriva. Klicka på bilden. --->

Vägledning till AFS 2015:4

Vägledningen ger stöd till användandet av föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö. Klicka på bilden. --->

Vad är organisatorisk och social arbetsmiljö?

Den organisatoriska arbetsmiljön omfattar villkor och förutsättningar för arbetet som inkluderar; ledning och styrning, kommunikation, delaktighet, handlingsutrymme, fördelning av arbetsuppgifter samt krav, resurser och ansvar.

Den sociala arbetsmiljön handlar om villkor och förutsättningar för arbetet som inkluderar socialt samspel, samarbete och socialt stöd från chefer och kollegor.

Rutin för att bedöma och hantera hög arbetsbelastning

Att ha högre krav än resurser i arbetet under en längre tid innebär en ohälsosam arbetsbelastning. Genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete kan ohälsa på grund av hög arbetsbelastning förhindras och en utvecklande arbetsplats där det finns balans mellan krav och resurser skapas. Se rutin för detta till höger. --->

Arbetsmaterial för att sätta mål för OSA

I detta material finns diskussionsfrågor som stöd för att på en APT kunna arbeta med och formulera egna mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön på arbetsplatsen. Se dokumentet Arbetsmaterial för att sätta egna mål för OSA. --->

Frågor och Svar

Arbetsmiljöverket ger frågor och svar om vad organisatorisk och social arbetsmiljö är samt vilka som omfattas av föreskrifterna AFS 2015:4. Se nedan. ---v

OSA-Kompassen

Med OSA-kompassen kan du som chef eller skyddsombud sätta dig in Arbetsmiljöverkets föreskrifter om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. För varje paragraf i föreskrifterna finns här en sida som beskriver innehållet och betydelsen av den. Se nedan. ---v

OSA-kollen

Med hjälp av verktyget OSA-kollen från Suntarbetsliv får du som chef konkret stöd för att både förstå och jobba med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön i din verksamhet. Verktyget hjälper dig att uppfylla kunskapskraven i Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2015:4. Se nedan. ---v

Klicka på respektive bild och du länkas vidare till aktuella sidor.

       

Kontaktperson: Tom Norrgård