Bo i Vindeln

I Vindelns kommun är boendemiljön god och i kommunen finns all den service du behöver. Skolorna har ett gott rykte med kunnig och engagerad personal.

För dig som redan bor i Vindeln eller funderar på att flytta hit finns ett antal länkar som kan vara till nytta:

Barnomsorg (Förskolor, familjedaghem, fritidshem m.m.)

Bredband (Här kan du beställa och få information om bredband)

Skolor ( för information om skolorna i Vindeln)

Tomter (Lediga tomter i Vindeln)

Vindelnbostäder (Kommunägda hyreslägenheter)
 
Äldreomsorg (Särskilda boendeformer, hemhjälp, färdtjänst m.m. )