Bygga

Ska du bygga nytt, riva eller på olika sätt förändra din fastighet så finns det en mängd olika regler som du måste känna till. Informationen på dessa sidor är tänk att ge dig en övergripande bild av vad som gäller

Bygglov behöver du när du tänkt bygga nytt, bygga till eller ändra byggnadens användningssätt, till exempel från bostad till kontor. Du behöver även bygglov för anläggningar som till exempel upplag, lekplatser, skyltar, plank och murar. Uterum och inglasning av altaner och balkonger kräver oftast bygglov. Inom områden med detaljplan behöver du bygglov för att förändra en byggnads yttre utseende till exempel att byta fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial, ta upp en ny dörr eller nytt fönster.

Kontakta oss gärna om du har frågor eller funderingar kring ditt planerade projekt.

Kontaktperson: Byggkontoret