Riskhantering

Förutom anmälan av händelser främjar KIA-systemet det proaktiva arbetsmiljöarbetet genom nyttjandet av checklistor för skyddsronder och riskanalyser via funktionen Riskhantering.

Riskhantering i KIA

När man i KIA genomför en riskhantering, såsom t ex en skyddsrond eller en riskanalys, erbjuder systemet mallar med checkpunkter som man går igenom punkt för punkt. Mallarna för skyddsrond är samma checklistor från Prevent som vi är vana vid att använda från tidigare gjorda skyddsronder, dvs de som hittills hanterats i pappersform.

Mallen för riskanalys ställer inga ja/nej frågor att ta ställning till utan är ett underlag för att lista möjliga risker i samband med t ex planerade förändringar i verksamheten.

Manualen till höger beskriver punkt för punkt hur man genomför en riskhantering med checkpunkter i form av en skyddsrond i KIA. Klicka på bilden. --->

Ansvarig för riskhantering

Det är bara användare med rollen Chef som kan bli ansvarig för en riskhantering i KIA, och bara om de har behörighet på den aktuella enheten eller enheten över denna.

Planera en riskhantering/skyddsrond

När du skapar en riskhantering, såsom t ex en skyddsrond, i KIA planerar du först när, var och av vem riskhanteringen ska utföras. Sedan har du möjlighet att justera mallen som används vid det aktuella tillfället genom att lägga till och/eller ta bort frågor i den aktuella checklistan. Se en film hur detta går till. --->

Genomföra en riskhantering/skyddsrond

När det är dags att genomföra riskhanteringen öppnar du den i KIA-systemet, går igenom mallen tillsammans med skyddsombudet, fyller i alla punkterna samt gör en riskbedömning och en eventuell rotorsaksanalys av varje checkpunkt. Gemensamt bestämmer ni också vilka punkter som eventuellt inte är tillämpliga vid det aktuella tillfället. Se en film hur detta går till. --->

Genomföra en riskhantering/skyddsrond via app

KIA-appen gör det möjligt att genomföra riskhanteringar med hjälp av ovan sagda checklistor och finns för IOS, Android och Windows Phone. Den har offline-läge vilket gör det möjligt att fylla i en checklista även när du inte har kontakt med internet. Så snart du har internetuppkoppling igen, skickas checklistan automatiskt till KIA-systemet.

För mera information om hur du laddar ner KIA-appen, se dokumentet "Instruktioner för KIA-appen" i fliken KIA-systemet i menyn till vänster.

Kontaktperson: Tom Norrgård