Socialpsykiatri

Boendestöd enligt Socialtjänstlagen

Mål och syfte:

Syftet med boendestöd i ordinärt boende är att personer med psykiska funktionsnedsättningar ska kunna behålla sitt boende och vid behov få stöd att bryta isolering, få struktur i vardagen och öka den enskildes självständighet och livskvalitet.

Boendestödjaren engagerar och motiverar den enskilde till att medverka. Han eller hon planerar och genomför vardagssysslor tillsammans med den enskilde. Boendestödjaren arbetar med, inte åt, den som behöver stöd. Insatserna kan vara allt från dagliga till att omfatta enbart punktinsatser.

Målgrupp:

Boendestödet vänder sig till vuxna personer mellan 18-65 år med

  • Psykiska funktionshinder, psykisk ohälsa och samsjuklighet
  • Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
  • Kognitiv funktionsnedsättning
  • Utan nämnbar specifikation

 

Sysselsättning enligt Socialtjänstlagen

Information om sysselsättning enligt Socialtjänstlagen hittar du här på Vindelns hemsida under Retrås resursverksamhet

Har du frågor eller vill veta mer kan du kontakta:
Enhetschef Sara Persson
Telefon: 0933-140 88

Kontaktperson: Sara Persson