Tillfällig vistelse i Vindelns kommun

 

Stöd och hjälp vid tillfällig vistelse i annan kommun:

Har du insatser från hemtjänsten och planerar att vistas i Vindelns kommun under en kort period till exempel under sommaren?

Kontakta i så fall din biståndshandläggare i din hemkommun som hjälper dig med kontakten i Vindelns kommun.

Beställning av insatser:

Är du biståndshandläggare i bosättningskommunen vars vårdtagare ska vistas i Vindelns kommun med insatser enligt Socialtjänstlagen? Då beställer du insatserna på följande blankett:

Beställning/underlag för debitering vid tillfällig vistelse i Vindelns kommun
Ifylld blankett skickas till: Vindelns kommun, Biståndshandläggare, 922 81 Vindeln

Här hittar du mer information, fastställd av Socialnämnden 2016-03-23:

Bistånd/insats vid tillfällig vistelse i Vindelns kommun

Kontaktperson: Charlotta Lindqvist Barsk