Energirådgivning

Goda råd är kostnadsfria! Kontakta miljö- och byggkontoret för råd och tips om energiekonomi, tilläggsisolering, olika värmekällor, vedeldning med mera.

Det finns olika bidrag inom energiområdet som riktar sig till privatpersoner, till exempel ROT-avdrag, stöd till solceller och miljöbilar.

Länk till Skatteverkets information om ROT-avdrag

Energimyndighetens webbplats

Transportstyrelsens webbplats 

Energideklarationer av byggnader

Till Länsstyrelsens hemsida

Till Boverkets hemsida 

Kontaktperson: Byggkontoret