Simhallen stänger efter 22/6 för sommaren

Vi kommer att utföra ett visst underhållsarbete under sommaren. Vi beräknar att öppna åter igen omkring den 14/8

Vi önskar alla en skön sommar och välkomnar er tillbaka

Personalen 

Kontaktperson: Bo Granström