Kultur

I Vindelns kommun finns ett varierat kulturliv som till största delen arbetas fram av Biblioteksverksamheten och av våra aktiva kulturföreningar.


Kulturverksamhet

Vindelns kommun har ett flertal duktiga och engagerade kulturföreningar som arrangerar, föreläsningar, utställningar och föreställningar av olika slag.


Information om kommande arrangemang finns på kommunens evenemangslista Visit Vindeln. En kulturanslagstavla – Kulturväggen – finns vid Coop i Vindeln.