Ekonomi

Skicka endast e-faktura till kommunen

Företag som säljer till Vindelns kommun ska skicka en elektronisk faktura. Från och med april 2019 gäller en ny lag som innebär att all fakturering till offentlig sektor ska göras via elektronisk faktura, e-faktura. Det är inte detsamma som att sända en faktura som PDF.

Vindelns kommun tar i första hand emot fakturor via nätverket PEPPOL. Om det inte är möjligt kan vi även ta emot SVEFAKTURA via vår VAN-tjänst TietoSE. Vi tar emot e-faktura i formaten PEPPOL BIS Billing 3 (och Svefaktura 1.0)

Information om att skicka e-faktura till Vindelns kommun (pdf)

Budget, delårsrapport och årsredovisning

 

Bankgiro

Kommunen har två bankgironummer

BG 595-9168 (Kundfakturor)

BG 203-3447 (Övriga inbetalningar)

E-faktura för att betala till kommunen

Om du idag betalar dina fakturor via Internet hos Swedbank, Nordea, SEB, Handelsbanken, Skandiabanken kan du få din faktura elektroniskt presenterad i Internetbanken. Där kan du titta på fakturan, skriva ut den och på ett enkelt och smidigt sätt betala den. All betalningsinformation är redan ifylld: Plus- eller  Bankgironummer, OCR-nummer, belopp och förfallodatum. Det kostar inget extra att ta emot e-fakturor, det ingår i internetbanken. Eventuella påminnelser och krav skickas ut som pappersfaktura.  

Genom e-faktura erbjuder vi dig en enklare och betydligt säkrare betalningsrutin. Du har kvar kontrollen att bestämma att fakturan ska betalas, då du i Internetbanken går igenom fakturan och därefter, när du godkänt den, verkställer betalningen med några enkla klick.

Först måste du ansluta dig till någon av ovan nämnda bankers Internettjänster. Sedan anmäler du i Internetbanken att du vill ha e-faktura.

Autogiro

Om du vill att dina räkningar ska dras automatiskt från ditt konto, kan du beställa autogiro. Ansökan om autogiro att skriva ut och fylla i    

 

 

Kontakt

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss.

Fakturor & Krav: faktura@vindeln.se
Övriga ekonomifrågor: ekonomi@vindeln.se

Personal ekonomiavdelningen

Namn Funktion
Lenitha Hansson Ekonomichef - Övergripande, Kommunstyrelsen
Erica Lundström Ekonom - Socialförvaltningen, Miljö- & bygg
Evelina Råberg Ekonom - Barn- & utbildningsförvaltningen
Mona Nilsson Ekonom - Vindelnbostäder
Helena Svenonius Ekonomiassistent - Fakturor, in- & utbetalningar, internbokningar
Linn Gustafsson Ekonomiassistent - Fakturor, in- & utbetalningar, internbokningar
 

 

 

Kontaktperson: Erica Lundström