Förvaltningsorganisation

I kommunen finns fyra förvaltningar, barn- och utbildningsförvaltningen, kommunstyrelsens förvaltning, miljö- och byggförvaltningen samt socialförvaltningen.

 Förvaltningsorganisation 
 


  
 
 
 
 

Kontaktperson: Maria Höglund