Kommunala bolag

Kommunen äger via Vindeln kommunkoncern AB tre bolag till 100% AB Bubergsgårdens friluftsanläggningar, Vindelnbostäder AB och Vindeln vatten och avfall AB. Kommunen är delägare i Vakin med 5%. I menyn kan du läsa mer om respektive bolag.

Kontaktperson: Eric Thorstensson