Att tänka på när du byter bostad

 

Om du flyttar till en ny bostad ska du välja en bostad som passar dig utifrån din funktionsnedsättning. Bidrag till att anpassa den nya bostaden är begränsade.

Om du bygger ett småhus så ska det hus som köps väljas och utformas med hänsyn till din funktionsnedsättning. Åtgärder för att uppfylla detta krav på lämplighet är inte bidragsberättigat.

Kontaktperson: Margareta Ekman