Vad händer när vi har fått in din ansökan?

 

Så fort din ansökan kommer till oss, registrerar vi det i vårt diariesystem som inkommen handling. Därefter börjar vi handlägga din ansökan genom att kontrollera att vi har fått in alla uppgifter som vi behöver ha för att bedöma om du ska få bidrag till den sökta anpassningen eller inte.

Om det blir ett avslag skickar vi beslutet till dig och du kan då välja om du vill överklaga beslutet eller inte.

Om vi beviljar din ansökan, kontaktar vi dig eller den kontaktperson som du har uppgett i ansökan, så att vi kan boka in en tid för att komma och titta på hur din bostad är utformad. Vi kommer då med förslag på vad vi tror är den bästa lösningen för dig utifrån din funktionsnedsättning och kommer överens med dig vad som ska göras. Utifrån det tar vi sedan in offerter med kostnadsförslag från olika hantverkare för att vi ska veta hur stort bidraget blir. När vi har gjort detta skickar vi beslutet till dig.

I beslutet skickar vi även med offerten från den hantverkare som gett det mest fördelaktiga priset och som i sin tur är kopplat till hur mycket du får i bidrag från oss. Det är sedan upp till dig att kontakta hantverkaren som ska göra anpassningen. Om du, av någon anledning, inte själv kan kontakta hantverkaren hjälper vi dig med detta. Men det är alltid du som bidragstagare som ska vara beställare/byggherre av anpassningen. Om kommunen skulle stå som beställare/byggherre kan du nämligen inte använda dig av konsumenttjänstlagen där du bl.a. har 10 års garanti på utfört arbete.

Vill du inte ge uppdraget till den föreslagna hantverkaren, får du givetvis välja någon annan men om det då blir till ett dyrare pris får du själv stå för mellanskillnaden.

När anpassningen är klar kommer vi ut och besiktar det som är gjort och kontrollerar att det är gjort som det ska. Vi hör även med dig om du tycker att det har blivit funktionellt för dig. Om det är en mindre anpassning, exempelvis vid tröskelborttagning, räcker det med att vi kontrollerar jobbet via telefon. När kontrollen/besiktningen är gjord betalar vi ut bidraget.

Kontaktperson: Margareta Ekman