Personalinformation

Informationen om aktualiteter för personalen i Vindelns kommun.

Information om Personal- och Lönesystemet

Nytt från och med 18-03-12. Sedan årsskiftet fungerar det nya lönesystemet bra, men det kvarstår fortfarande behov att förbättra våra interna processer i kommunen för att systemet ska kunna nyttjas fullt ut. Se dokumentet till höger för mera information. --->

Var hittar jag Självservice?

Information och inloggning till Självservice samt användarhandledning är flyttad och återfinns i fortsättningen på ordinarie plats under fliken Service och Stöd > Självservice i menyn.

Vindelns kommun - Det Goda Exemplet

Vindelns kommun lyfts fram av Suntarbetsliv som det goda exemplet i den arbetsmiljöutbildning som gemensamt tagits fram av arbetsmarknadens parter inom kommun- och landstingssektorn. --->

Ny rutin för hantering av friskvårsbidraget

Från och med den 1 januari 2018 har vi vårt friskvårdsbidrag genom systemet ActiWay. Alla anställda har tillgång till ett friskvårdsbidrag på 1000 kronor. Ingen beställning krävs – bidraget tilldelas automatiskt genom ActiWay. För mera information se Personalhandboken > Personalpolitik > Personalvård.

Kontaktperson: Tom Norrgård