Energibesparing i kommunens fastigheter

Vindelnbostäder och kommunen utför energieffektivisering av sina fastigheter i ett EPC-projekt (Energy Performance Contracting)

Projektet genomförs i samarbete med Schneider Electric. Exempel på åtgärder är tilläggsisolering av vindar, installation av ett nytt styrsystem, byte till modernare och mer energisnål belysning, samt uppgradering och justering av ventilations- och värmesystem.

Målsättning
20 % värmebesparing
10 % elbesparing
Nöjdare hyresgäster
Höjd kompetens inom driftorganisationen

I nyhetsbreven kan du läsa mer om vad som görs i projektet och få tips på hur du kan spara energi hemma.

Nyhetsbrev november-december (pdf)

Nyhetsbrev september-oktober (pdf)

Nyhetsbrev juli-augusti (pdf)

Nyhetsbrev maj-juni (pdf)

Nyhetsbrev mars-april (pdf)

Nyhetsbrev januari-februari (pdf)

Nyhetsbrev november-december (pdf)

Nyhetsbrev oktober (pdf)