Vattenprovtagning, Långbrobäcken 2012

Miljöövervakning

I miljö- och byggförvaltningens arbete med miljöskydd ingår miljöövervakning.

Till miljöövervakning räknas de undersökningar som görs för att få en bild över hur miljön förändras över en längre tid. Bland annat utförs vissa undersökningar av försurningen i sjöar och vattendrag i Vindelns kommun. I Vindeln pågår sedan 1991 kalkning av sjöar i Sävaråns sjösystem. Uppföjande provtagningar för att se effekterna av kalkningen sker årligen.
Vindelns kommun deltar även i arbetet med den gemensamma recipientkontrollen för Vindelälven och Umeälven 

Kvicksilver och Cesium i fisk

Länsstyrelsen i Västerbotten driver ett delprogram inom den regionala miljöövervakningen för att kartlägga förekomsten av kvicksilver (Hg) och cesium (Cs) i fisk i länets sjöar och vattendrag. Miljö- och byggkontoret i Vindelns kommun deltar i projektet. Målet är att ta fram en lista på sjöar med låga halter av kvicksilver och cesium i konsumtionsfisk. Fisket som inleddes 2010 är tänkt att pågå fram till 2014.

 

Följande fem sjöar i Vindelns kommun fiskas under 2012: Lossmenträsket, Yttersjön, Storsandsjön,  Rössjön, Vindelånässjön.

Mer information och resultat av provtagningen hittar du på länsstyrelsen.

Kontaktperson: Miljökontoret