Vindelälven 2013, Foto Sandra Bingebo

Naturvård

I Miljöbalken finns bestämmelser om skydd av naturen. Det är i huvudsak Länsstyrelsen som sköter tillsynen enligt Miljöbalken, men i vissa fall är det Miljö- och byggkontoret. I arbetet ingår även att svara på remisser från Länsstyrelsen i ärenden som rör naturvård.

I kommunen finns ett flertal naturreservat och Natura 2000-områden. Mer information om naturreservaten finns på Länsstyrelsens hemsida.

Kontaktperson: Miljökontoret