Säkerhet

Föräldrar ansvarar alltid för sitt barns säkerhet!

För att vi ska tillåta barn att nyttja bassängen utan föräldrars närvaro, har vi på Vindelns simhall enats om ett minimum krav på att man kan simma minst 50m, går i årskurs 3 och uppfyller simkraven. Men det vilar alltid på förälderns ansvar när man tillåter barnen att komma själva, oavsett om man uppfyller nämnda krav.

Barn ska inte vakta/passa barn!
Ungdomar som inte fyllt 16 stoppar vi från inträde, om man har med sig yngre syskon och som inte kan simma enligt krav. 

Badvakta varandra! Vi har inga bassängvakter, men badvärd finns tillgänglig under allmänna badtider.
Simmare i badhus

Kontaktperson: Bo Granström